Vegtrafikksentralen vest melde måndag formiddag at eit vogntog stod fast på fylkesveg 5582 ved Sandøyna i Gulen. Det var då mogleg å passere for personbilar, ifølge Vegvesenet.

Klokka 13.35 var bilberging ferdig og vegen var open igjen.