Viss Kåre og Kåre får til å lage ein ny del for hand, opnar bassenget på fredag

Svømmebassenget i Førdehuset er stengt, etter at det oppstod ein lekkasje i eit filter fredag. Originaldelar til å reparere med finst ikkje.