Nært & kjært

Barbra Dahl er 100 år
Barbra Dahl
Ann-Bjørg Skjelvik Kapstad er 60 år
Ann-Bjørg Skjelvik Kapstad
Aksel Østenstad-Berge er 2 år
Aksel Østenstad-Berge
Benjamin Solheim Akse er 6 år
Benjamin Solheim Akse
Vera T Arstein er 50 år
Vera T Arstein
Bjarne Nordbø er 90 år
Bjarne Nordbø
Kristine Sølvberg er 8 år
Kristine Sølvberg
Kristine Eimhjellen er 6 år
Kristine Eimhjellen
Mia Aase Solnørdal er 10 år
Mia Aase Solnørdal
Iver Myklebust Edvardsen er 1 år
Iver Myklebust Edvardsen
Ida Grepstad er 3 år
Ida Grepstad
Ida Marie Osland er 20 år
Ida Marie Osland