Veronika Leknes Kalland og Hallgeir Kalland giftet seg 13. oktober 2018

Veronika Leknes Kalland og Hallgeir Kalland. Vigde i Naustdal kyrkje 13. oktober 2018. Fotograf D. Reiakvam.

    DEL
{{score.total_count}}
Veronika Leknes Kalland og Hallgeir Kalland har giftet seg
Veronika Leknes Kalland og Hallgeir Kalland
Tone Holsen og Magnus Solvåg har giftet seg
Tone Holsen og Magnus Solvåg
Kari Helen Blikås og Fred Willy Rogne har giftet seg
Kari Helen Blikås og Fred Willy Rogne
Guro og Rune Berget Espeland har giftet seg
Guro og Rune Berget Espeland
Marit Tømmerbakke Åsnes og Svante Åsnes Tømmerbakke. har giftet seg
Marit Tømmerbakke Åsnes og Svante Åsnes Tømmerbakke.
Marit Smørdal og Robin Sørland har giftet seg
Marit Smørdal og Robin Sørland
Eirin Årskaug Vallestad og Christine Salerno har giftet seg
Eirin Årskaug Vallestad og Christine Salerno
Hilde Berit Hylland og Harald Magnus Fitje har giftet seg
Hilde Berit Hylland og Harald Magnus Fitje
Ida Maria - Laura Sættem Christiansen og Jesper Holter Christiansen har giftet seg
Ida Maria - Laura Sættem Christiansen og Jesper Holter Christiansen
Anne Hole Aksnes og John Olav Hammer Stand har giftet seg
Anne Hole Aksnes og John Olav Hammer Stand
Malin Lunde og Kim André Osland har giftet seg
Malin Lunde og Kim André Osland
Hilde-Marlèn og Nils Einar Kvernstad Geitrheim har giftet seg
Hilde-Marlèn og Nils Einar Kvernstad Geitrheim