Astri Anne Svidal Dagestad og Torbjørn Dagestad gifta seg 6. august 2016

Vi gifta oss 6.august 2016 i Ålhus kyrkje .