Helga Hukset jubilerte 1. november 2016

Hjarteleg til lukke med dagen! Helsing born, svigerborn, barnebarn og oldebarnet