Nytt arrangement

Skriv namnet på artist, band, kunstnar, teaterstykke, osv. Ikkje "Konsert"

Kva skjer, kven bidrar og arrangerar?

Eit så stort og godt bilete som mogleg. Ved å leggja ved bilete her stadfestar du at du har rettar til å bruka dette biletet, og at personar på biletet har gjeve samtykket sitt til at du sender det til avisa.

Startar tysdag 19 mars 2019 00:00

Legg til slutt-tidspunkt?

F.eks. Grieghallen