Årsmøte i Jakob Sande-selskapet

Sundag 17. mars kl.19:30
Løa, Jakob Sande tunet
FjalerOpne kart
kart
I høve årsmøtet i Jakob Sande-selskapet i år var Norvald Tveit (92) invitert før årsmøtet, men har meldt avbod grunna dårleg helse. Jan Haugen stiller istaden opp og fortel og les frå Jakob Sande og byr opp til allsong. kl 18.00 Kaffi med Jan Haugen kl 19.30 Årsmøte i Jakob Sande-selskapet. Saker finn du på www.jakobsande.no Vi serverer kaffi og te med noko godt til frå kl 18.00 Velkomen i Løa sundag 17. mars!