Jan Haugen fortel og les frå Jakob Sande

Sundag 17. mars kl.18:00
Løa, Jakob Sande tunet
FjalerOpne kart
kart
Norvald Tveit (92) som skulle komme i Løa før årsmøtet, måtte melde avbod grunna dårleg helse. Jan Haugen stiller opp ein time før til å fortelje og lese frå Jakob Sande og byr opp til allsong. kl 18.00 Kaffi og allsong med Jan Haugen kl 19.30 Årsmøte i Jakob Sande-selskapet. Saker finn du på www.jakobsande.no Vi serverer kaffi og te med noko godt til frå kl 18.00 Velkomen i Løa sundag 17. mars!