Kulturkafe på UWC Flekke.

Torsdag 14. februar kl.20:40
UWC Haugland, Flekke
FjalerOpne kart
kart
Møteplass, trivsel, kulturinnslag. Mat og prat. Internasjonalt, mange språk, ungdommar. Elevar frå UWC, vidaregåande skule i Flekke, har program. Kl 20.45 - 21.15 alle velkomne på Kafe. Kom gjerne kl 20.00 då startar dansen. Neste gong, 21.februar, kjem vi til Flekke UL, Vonheim der Svein Jarle Espedal fortel. … Kom gjerne åleine. Kom gjerne ein heil flokk! Dette er moro! Ny i Fjaler eller omland? Velkommen her! Rimeleg: Vaksne 50,- Barn, ungdom, elev, student 10,- Du kan også komme for å sjå på, høyre på musikken, prate og ta med kaffipausen. (Kan du danse, synge, fortelje, sjonglere?? 5 min scena er di. Gratis på dansen.) Samarbeid Ungdomslaga i Dale, Flekke, Straumsnes og UWC vidaregåande skule i Flekke. ... PLAN: Plan vår 2019 Torsdagsdansen. Kulturkafe. Januar * 10. Nesalandet. ** Nipa Design. 17. UWC ** Elevar på UWC har program. 24. Flekke ** Lesley Robertson frå Flekke: Tema: Yoga. Kva og kvifor? 31. Dale ** Mark Taylor. Musikk i kyrkja i Fjaler. Februar 7. Nesalandet ** Ingvild Kjøsnes: Trening. Fysisk aktivitet. Naturen. 14. UWC ** Elevar på UWC har program. 21. Flekke ** Leif Jarle Espedal fortel om Lending gard. 28. Dale ** Jan Haugen. Å lage hornskei. Arbeid med horn. Mars UKM i Dale. 1. mars. Fredag. Ung Folkedans. Ei gruppe frå Torsdagsdansen. 7. Nesalandet *** E T 14. UWC ** Elevar på UWC har program. 21. Flekke 28. Dale April 4. Nesalandet 11. UWC ** Elevar på UWC har program. 18. ** Skjærtorsdag (Ikkje Torsdagsdans.) 25. Flekke 27. Laurdag og DD Dansens Dag i Dalstunet. Kl 12.00 (Totalt 16 øvingar med Torsdagsdans. 32 timar trim, moro og opplæring.)