Nillestova

Torsdag 14. februar kl.10:30-13:30
Naustdal Sjukeheim
NaustdalOpne kart
kart
Sosialt samvere for alle pensjonistar: 10.30: Kaffi/saft/juice etter ynskje. 11.00: «Vi syng i lag». 12.00: Trim v/ fysioterapeut. 12.30: Høve til å kjøpe lunsj for dei som deltek på Nillestova. Serviceskyssen kan nyttast, påmelding til Firda Billag, innan kl 15.30 dagen før, eller til lokal sjåfør.