Sterk og Stødig

Fredag 7. desember kl.10:00
Daglegstova 2. etg. Vassenden Omsorgsenter
JølsterOpne kart
kart
Treningsgruppe for senior. Ynskjer du å bli sterkare og stødigare? Treningsgruppe for deg som er litt ustø og kjenner at beina ikkje er så sterke som før. Treninga går føre seg i sitjande, ståande og gåande. For å vere med må du kunne gå innandørs utan støtte, men undervegs i treninga kan du setje deg eller støtte deg til ein stolrygg. Eigenandel kr 10,-. Ta med kontantar. Servering av kaffi og frukt etter trening. Fysioterapitenesta i Jølster.