Søndagssamling på Skilbrei ungdomssenter

Sundag 9. desember kl.17:00
Skilbrei Ungdomssenter
Bygstad, GaularOpne kart
kart
Det blir søndagssamling på Skilbrei ungdomssenter 9. Desember kl. 17.00. Talar: Tone Rusken. Opplegg for borna under møtet. Kaffimat etterpå. Alle er velkommen!