Det skjer - lag og foreiningar

Kjære Firda-lesar

Det skjer-sida er no tatt ut som redaksjonelt produkt i Firda.

Eit alternativ til lag og organisasjonar kan vere korte og enkle kunngjeringsannonsar for kr 200,- inkl mva.

Desse må stå tysdagar eller torsdagar. Maks 30 ord. Frist dagen før innrykk kl. 10.00.

Send kunngjeringa på epost til annonse@firda.no


Fleire opplysningar finn du på https://www.firda.no/vis/info/annonsering/