Annonsering

Privat

Grøn linje

Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Set inn helsing

Bursdag, vi giftar oss, nygift, jubileum og gullungen

Set inn dødslysing (send e-post ved å klikke)

Annonsefrist kl. 12.00 ein virkedag før innrykk.

Andre annonsar (send e-post ved å klikke)

Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk.

Bedrift/Organisasjon

Sjå modulkart

Prisar på papirannonsering finn du i modulkartet. Du når 24.200 lesarar (Forbruker & Media 19/2) med papirannonse i Firda. I tillegg vert annonsen vist til 3.100 e-avis lesarar.

Grøn linje

Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige. Sjå prisar og send bestilling her

Andre annonsar (send e-post ved å klikke)

Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk.

Kunngjeringsannonsar for lag og organisasjonar

Tysdagar og torsdagar kan lag og organisasjonar også annonsere arrangement for kr 200 inkl. mva.
Enkle annonsar utan logo/illustrasjonar. Overskrift maks 30 teikn. Maks 30 ord i utlysingsteksten.
Annonsefristen for denne annonsetypen er kl. 10.00 dagen før innrykk.

Nettannonsar

Firda.no på nett/tablet hadde i veke 45/2019 i snitt 78.233 sidevisningar fordelt på 12.623 unike brukarar dagleg.

Mobilannonsar

Firda.no på mobil hadde i veke 45/2019 i snitt 125.504 sidevisningar fordelt på 22.982 unike brukarar dagleg.

E-avis / pdf

Kvart nummer av Firda si papiravis er også lesbar som e-avis for abonnentar. Kvar utgåve vert lasta av om lag 3 300 lesarar. Annonsar kjøpte på papir vert viste utan tillegg på e-avisa.

Google

Firda samarbeider med Google, og alle våre mediekonsulentar er sertifiserte i Google Ad Manager (DFP). Samarbeidet gjer at vi kan tilby svært god segmentering basert på til dømes over 40.000 innlogga aID brukarar i Sogn og Fjordane, para og berika med data frå Bisnode og Google. Det gjer at du kan velje målgruppe ut frå demografi, interesser og kjøpsintensjon.

Distribusjon og innstikk

Vi kan distribuere det du måtte ønskje anten som innstikk i avis, som vedlegg i avisa, i postkasse eller digitalt.

Kontakt oss

annonse@firda.no

Tlf. 57 83 33 00