Gå til sidens hovedinnhold

Annonsering

Følgjande annonsetypar kan bestillast via skjema
som du finn på Meny-sida:

Send helsing: helsingsannonsar i samband med bursdag, andre jubileum,
vi giftar oss, nygift, nyfødd (Gullungen)

Rubrikkannonse: linjeannonsar, gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige (privat/næring), tapt/funne, treffpunkt og arbeidsoppdrag (privat), og arbeid vert utført (næring)

Andre annonsetypar for private og lag/foreiningar
kan bestillast her
https://www.firda.no/avisrubrikk/:

Dødsannonsar må bestillast seinast kl. 11.00 dagen før innrykk.

Andre annonsar har frist kl. 11.00 to dagar før innrykk (fredag kl. 11.00 for annonsar til tysdagsutgåva).

Bedrift/Offentleg:

Sjå informasjon på firda.no under
«Kjøpe annonse» – https://www.firda.no/vis/annonsekjop/
eller under
«Annonsering – Bedrift» på Meny-sida – https://annonseweb.firda.no/no/