Kva er innhaldsmarknadsføring?

Innhaldsmarknadsføring er eit kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er ein kommersiell aktør som skaper innhald som er av interesse for personar som verksemda ønskjer å nå ut til. Til dette kjøper dei kommersiell marknadsføringsplass i nettaviser sine annonsevedlegg, skilt frå redaksjonelt innhald.

God innhaldsmarknadsføring gir lesarane ny kunnskap og gode opplevingar. Gjennom dette vert bygt ein relasjon mellom verksemda og lesaren, og omdømmet og profilen til verksemda vert utvikla. Innhaldet skal gi ein merverdi for lesaren, uavhengig av om ein ønskjer å føreta kjøp. Innhaldsmarknadsføring bruker tekst, bilete og eventuelt video som forteljarverktøy.

Kvifor innhaldsmarknadsføring?

For 100 år sidan var det kontroversielt at avisa trykte annonsar i avisa. Ved introduksjon var det for mange uvant. Sidan det gjekk tydeleg fram at annonsane ikkje var redaksjonelt innhald, vart dette ein viktig funksjon for lokalavisa av to årsaker. Det handla om at lokalavisa kunne utvikle ein arena som samlande torgfunksjon, ein arena som førte til at lokale næringsdrivande nådde ut til kundane sine med bodskapen sin. Derigjennom kunne dei skape grunnlag for verksemda si og lokale arbeidsplassar.

I tillegg utgjorde annonsane for avisa viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengigheit vart oppretthalden. Over tid har marknadsføringa utvikla seg på mange måtar, og særleg den digitale revolusjonen har opna for nye løysingar. Avisa vår ønskjer å utvikle seg med lokale annonsørar, og gjer dette ved å tilby marknadsføringsløysingar som gir annonsørane god effekt.

Innhaldsmarknadsføring er i ferd med å etablere seg som eit verknadsfullt marknadsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medium. Gjort på rett måte er det vår oppfatning at dette er eit godt og viktig produkt som også lokale annonsørar skal få tilgang til.

Korleis ser vi skilnad?

Innhaldsmarknadsføring er eit reint kommersielt produkt. Redaksjonen i avisa vår har ingenting med dette å gjere. Derfor er det også viktig at lesarane ser og forstår skilnaden på redaksjonelt og kommersielt innhald. Kravet til slikt skilje vert tydeleg understreka i dei etiske retningslinjene for medium, kalla Ver varsam-plakaten, og særleg punkt 2.6.

Kommersielt innhald skal vere tydeleg merkt. Dette er hos oss gjort med merking på framsida, med ordet «Annonse» i biletet. Ved å klikke på saka kjem lesaren til ei side som er annleis i utforming. Toppen av sida er merkt med «Betalt innhald», og øvst i teksten ligg ei merking av at innhaldet er innhaldsmarknadsføring.

Å vere tydeleg

For avisa vår er det viktig at lesarane straks ser og forstår skilnaden på innhaldsmarknadsføring og ordinært redaksjonelt innhald. Akkurat som for 100 år sidan er den redaksjonelle integriteten og uavhengigheita til avisa særs viktig for oss. Dersom nokon opplever at skiljet og merkinga er utydeleg, vil vi høyre det så snart som mogleg. Det er viktig at lokalavisa kan tilby gode og effektive marknadsføringsprodukt, men vi vil ikkje la det svekkje truverdet vårt.

Lukk

– Dette må du tenke på før du tar opp et forbrukslån

Annonse frå Nettavisen Lånehjelpen

Økonomiekspert Eivind Dahl Ringard i Nettavisen Lånehjelpen gir deg den informasjonen du trenger å vite før du tar opp et forbrukslån.

Om Forbrukslån

Forbrukslån krever ikke at du stiller sikkerhet i eiendeler slik som for eksempel hus, bil eller andre typer fast eiendom eller løsøre. Dette gjør risikoen høyere for banken, som derfor krever høyere renter på lånet. På grunn av dette er forbrukslån som oftest vesentlig dyrere enn et lån med sikkerhet i eiendom.

Hvor mye trenger du egentlig å låne?

Lån uten sikkerhet er ofte mindre enn lån med sikkerhet. I oversikten til Nettavisen Lånehjelpen, som er en tjeneste fra Nettavisen, finner man lån av alle størrelser mellom 5.000 og 600.000 Kroner. Lånet må betales tilbake med renter, så før du tar på deg dette ansvaret er det viktig at du tenker deg godt om og forsikrer deg om at du faktisk trenger lånet. En god ting å spørre seg selv om kan være hvor stor negativ innvirkning på livet ditt slik det vil ha dersom du ikke tar opp lån. Noen forskjellige eksempler på situasjoner der folk kan tenke seg å bruke et forbrukslån følger, der det kan være lurt eller mindre lurt å ty til lån.

Eksempel 1: Du har lang vei til jobben og vil kjøpe nytt stereoanlegg til bilen for å gjøre turen mindre stressende.

Dette er et eksempel på en situasjon som kanskje kan føles litt viktig, men som kanskje ikke egentlig er det. Dersom du tar tålmodigheten til hjelp kan du nok fort spare penger til å kjøpe stereoanlegget uten å måtte ty til lån. Dette vil også bli mye billigere totalt sett.

Eksempel 2: Du får plutselig en overraskende stor tannlegeutgift.

Dette er et eksempel på en situasjon der det kan være lurt å ta opp lån dersom du ikke har nok penger til å betale for øyeblikket. Dersom du venter lenge kan det hende situasjonen forverrer seg. Rentene kan derfor forsvares ettersom forverring kan føre til at problemet blir større og dyrere, og i verste fall kan gjøre deg syk og påvirke evnen din til å tjene penger.

Eksempel 3: Du har flere dyre kredittkort som du kan samle i et forbrukslån til lavere rente.

Dette er et eksempel på fornuftig bruk av et forbrukslån så lenge du ikke fortsetter å bruke kredittkortene som før.

Kort sagt, lån kun til det du trenger, og Når du først låner så lønner det seg å låne minst mulig slik at renteutgiftene holdes så lave som mulig. 

Økonomiekspert Eivind Dahl Ringard i Nettavisen Lånehjelpen gir råd om lån.

Har du råd til lånet?

Før du tar opp lån bør du alltid vurdere om økonomien din kan takle tilbakebetalingen av lånet ditt. Långiveren vil også gjøre sine egne beregninger her, men det er verdt å tenke på ting som for eksempel hvordan lånet vil virke inn på livsstilen din slik den er i dag. En annen ting å tenke på er hvilke forandringer som kan forventes i livet ditt fremover som kan påvirke betalingsevnen din, for eksempel hvor sikker jobben din er, eller potensielle utgifter som plutselig kan forekomme.

Hvor fort kan du betale lånet tilbake?

Når du tar opp lån lønner det seg alltid å betale tilbake så fort som mulig. Dette er fordi renten, som representerer verdien av penger over tid, løper hver måned du holder pengene. Utlånere vil ofte foreslå en litt lengre periode for tilbakebetaling enn det du egentlig behøver. Dette er både fordi de tjener mer penger på en lengre tilbakebetaling, men også fordi desto mindre månedsbeløpene er desto mindre er sjansen for at låntakeren misligholder lånet.

Som låntaker er det viktig at du går gjennom og vurderer privatøkonomien din grundig før du bestemmer deg for hvor fort du betaler tilbake lånet. Det beste er å tilbakebetale så fort som mulig, men husk at du også kommer til å ha andre forutsette og uforutsette utgifter in tilbakebetalingsperioden. Det lønner seg å ta høyde for at uventede ting skjer.

Dersom du plutselig skulle befinne deg i en situasjon der du ikke klarer å håndtere de månedlige betalingene er det veldig viktig at du tar kontakt med banken og diskuterer situasjonen. De har erfaring med lignende situasjoner, og vet hvilke løsninger som er tilgjengelige. Det verste du kan gjøre er å misligholde lånet.

Hvilke alternativer har du?

Før du tar opp et forbrukslån lønner det seg å huske at det finnes mange måter å finansiere på. Lån med sikkerhet er ofte billigere, men tar ofte lengre tid, og det er ikke alle som har sikkerhet tilgjengelig som de kan stille for lånet. En god løsning for mange kan være å spørre familien om hjelp. Kredittkort fungerer også som et slags forbrukslån, og de har som oftest en rentefri periode du kan benytte deg av. I de situasjonene der det er mulig er det beste selvfølgelig å utsette utgiften om du kan, og spare til du har nok penger slik at du ikke trenger å låne penger.

Hva er fordelene med forbrukslån i forhold til andre alternativer?

En av de store fordelene med forbrukslån er at kvalifiserte søkere ofte kan få innvilget søknad om forbrukslån nærmest på dagen. Dette er en stor fordel når du er under tidspress. Det er godt å vite at du har tilgang til penger når du virkelig trenger det.

En annen fordel med forbrukslån er den forenklede søknadsprosessen. I noen tilfeller kan du lett få deg lån for eksempel via SMS. Dette er en god løsning for de av oss som ikke akkurat elsker skjema og unødvendig papirarbeid.

Låne fra familie kan være en god løsning økonomisk, men det har også en sosial side som er verdt å ta med i betraktningen. Forbrukslån kan være en god løsning dersom man ikke ønsker å blande sosiale forhold med økonomiske behov.

Kvalifiserer du for forbrukslån?

Når du søker om forbrukslån, dersom du er en ung låntaker, kan det være stor forskjell på hva du har tilgang til i forhold til eldre låntakere. I teorien har alle over 18 år lov til å ta opp forbrukslån, men det er ganske vanlig å bruke aldersgrenser opp til 23 eller i somme tilfeller 25 år. Dersom du er en relativt ung låntaker er det derfor viktig for deg å finne ut hvem som tilbyr lån for din aldersgruppe slik at du ikke kaster bort tiden din på steder der du er garantert å få avslag.

Norske forbrukslån er ofte forbeholdt personer bosatt i Norge. Dersom du er bosatt i utlandet er det ofte for risikabelt for långivere å gi deg lån. Det er også vanlig at banker krever at du ikke har betalingsanmerkning eller inkassokrav. Dette er tegn på dårlig personøkonomi som bekymrer långivere.

Hvor mye koster lånet egentlig?

Det er ikke alltid du blir fortalt hvor mye lånet ditt egentlig kommer til å koste deg. Det er forskjell på nominell og effektiv rente. Noen ganger blir potensielle låntakere tilbudt lån med nominell rente, som selvfølgelig ser mer attraktivt ut. Effektiv rente er nominell rente pluss alle andre kostnader inkludert gebyrer, omkostninger og lignende. Det er den effektive renten du egentlig må betale, så før du bestemmer deg for å ta opp et lån, husk å alltid forsikre deg om hva den effektive renten er.

Sammenlign flere tilbud?

Før du bestemmer deg for å ta opp lån lønner det seg ofte å sjekke flere tilbud. Husk at det går an å søke om lån flere steder på en gang. Du trenger ikke godta alle tilbudene du får. Dersom du for eksempel har tre tilbud kan du vurdere fordelene og ulempene med hvert av dem og bestemme deg for det som passer best for deg.

Lånehjelpen, som er en tjeneste fra Nettavisen, er et sted der man kan finne informasjon om mange tilgjengelige løsninger på ett sted. Dette er fordelaktig for deg som ønsker å sammenligne forskjellige lånetilbud, og det gjør det lettere å søke om flere lån på en gang slik at du har flere tilbud å vurdere før du tar en avgjørelse. 

Eff. Rente 16,24%, 65.000,- O/5 år, etabl. Geb. 900,- Totalt: 93.068,-

Redaksjonen i Firda har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet