Vinmonopolets opningstider skal forskyvast. I dag kan dei halde ope frå klokka 8.30 til klokka 15, men regjeringa foreslår at opningstida blir flytta frå 10 til 16.

Regjeringa foreslo endringane i Granavolden-plattforma.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) trur dette vil vere populært blant fleire brukarar.

– Mange har møtt stengde dører laurdag klokka 15, seier Listhaug til VG.

Ho seier at det er opp til Vinmonopolet å fastsetje opningstider for kvart enkelt utsal.

Samarbeidsorganet for rusfeltet, Actis, er kritisk til forslaget.

– Forslaget er endå eit døme på korleis regjeringa legg til rette for auka alkoholkonsum. Eg trur ganske sikkert salet vil auke, seier generalsekretær Pernille Huseby i Actis til VG.

Ifølge Listhaug skal regjeringa be Folkehelseinstituttet undersøkje mellom anna om alkoholkonsumet vil auke som følge av endringane.

I tillegg blir det foreslått å gi løyving til bryggeri for sal av eigenproduserte drikker i lokale der det òg er gitt skjenkeløyve, dersom lokalet er lite.

Forslaget vil gjere det mogleg for bryggeri som held til i små lokale, å tilby kundane sine både å smake eigenprodusert drikke på staden, og å kjøpe med seg slik alkoholhaldig drikke heim, heiter det i høyringsnotatet.

Høyringsfristen er 13. september.