Kan eg få avklart følgande: Motstandarar av vindturbinar argumenterer med m.a. industrialisering av fjellområde/ urørt natur – og at det er utanlandske eigarar/ kapital som styrer/ tar over råderetten over det Noreg eig.

Korleis stiller de dykk (motstandarar) til at Equinor får konsesjon for vindturbinar i Kina, Storbritannia, USA – og byggjer ut havvind (industrialiserer havområde) trass i store lokale protestar? For det høyrest ut til at de er tilhengjarar av vindturbinar til havs ...