Vindkraftklage vart avvist – det førte til ny klage

Innbyggjarane i Fjaler synte misnøye og bad om at dispensasjonssøknaden til Lutelandet Energipark skulle handsamast i kommunestyre, ikkje i formannskapet. Kommunestyret avviste forslaget, men vedtaket vart ikkje grunngjeve.