Her er vindmølle-kartet utbyggaren ville halde hemmeleg

I møter med grunneigarar har vindkraftselskapet Zephyr vist fram desse planane for eit vindkraftverk i Høyanger- og Viksdalsfjella. Kartet har dei halde unna ålmenta.