Vil ta eitt steg nærare vindmøller i fjella mellom Høyanger og Viksdalen

Fred Olsen Renewables søker om å få sette opp vindmålar kloss i kommunegrensa til Høyanger. Førebuingane til å bygge vindkraftverk i Høyangerfjella held fram, uanfekta av samrøystes politisk motstand.