Motstandarane av vindkraft bruker som eitt av sine hovudargument mot vindkraftutbygging at ein må spare naturen til komande generasjonar/ slekter (ungdomen)!

Kvifor vil då mange politiske ungdomsparti gå inn for (meir) utbygging av vindkraft, både på land og til havs? Er det fordi at desse ungdomane skjønar at skal det bli natur å leve i framtida, så må her satsast meir på fornybar energi (vindkraft)?