Debatten om vindkraft fortsetter i vårt ganske land, og det er både riktig og viktig. Det aller beste er om debatten kan føres basert på et felles faktagrunnlag. Da er det viktig at vi lytter til fagdirektorater, forskere og eksperter.

Klarer ikke klimamålene uten vindkraft

Vi bygger ikke vindkraft for vindturbinenes skyld, det kan vi slå fast først som sist. Jeg tror svært få, om noen, vil akseptere naturinngrep uten å få noe igjen for det, ei heller undertegnede. Men, det er særlig én, helt sentral grunn til at vi bygger vindkraft i Norge, og ellers i verden: For å stanse katastrofale klimaendringer, og for å omstille samfunnet vårt vekk fra fossil energi, til et fornybar, bærekraftig samfunn. Alle analysemiljøer i verden er enige i at vindkraft er en sentral del av løsningen.

Enkelte debattanter forsøker derimot å fremstille det som at norsk vindkraft ikke har en positiv klimaeffekt. Det er synd at noen, i sin kamp mot vindmøller, sprer slik desinformasjon. Når fakta ikke lenger står i sentrum, trues demokratiet vårt!

15 % av norske klimagassutslipp

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med noen av landets fremste fagfolk, har ettertrykkelig slått fast at norsk vindkraft kutter store mengder klimagassutslipp:

Norsk vindkraft vil fra 2022 produsere i overkant av 15 TWh (milliarder kilowatt-timer) med ren strøm: Ifølge NVE vil norsk vindkraft kutte rundt 7,5 millioner tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer 15 % av de samlede, norske klimagassutslippene!

Det er sunt for demokratiet at vi diskuterer energi- og klimapolitikken, men det er skadelig at desinformasjon spres. Så, les selv, og bidra til en mer opplyst debatt!

Kilde: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_18.pdf