Villeiande informasjon om Førdepakken


Dette kartet vart presentert under årets første kommunestyremøte i Sunnfjord. «Boblene» er område som er avhengige av Førde-pakkentiltak for vidare utbygging. Tala inni boblene er nummerert på tiltaka det er stilt krav om. Dei tjukke, raude strekane representerer dei nye vegane som Førdepakken-tiltaka legg opp til. Dei raude tala er nummerert på desse tiltaka. Illustrasjon/kart: Sunnfjord kommmune.  Kjartan Myklebust skriv i dette lesarinnlegget  at ingen av desse områda - bortsett frå nr. 18 - dreg nytte av Førdepakken.

Dette kartet vart presentert under årets første kommunestyremøte i Sunnfjord. «Boblene» er område som er avhengige av Førde-pakkentiltak for vidare utbygging. Tala inni boblene er nummerert på tiltaka det er stilt krav om. Dei tjukke, raude strekane representerer dei nye vegane som Førdepakken-tiltaka legg opp til. Dei raude tala er nummerert på desse tiltaka. Illustrasjon/kart: Sunnfjord kommmune. Kjartan Myklebust skriv i dette lesarinnlegget at ingen av desse områda - bortsett frå nr. 18 - dreg nytte av Førdepakken.

Av
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Eg viser her til den informasjonen som i form av ein illustrasjon – ein figur – vart framlagd for Sunnfjord kommunestyre, i deira første styremøte i år.

På denne figuren er det vist med «boblar» på eit luftfoto av Førde sentrum kva for område som – etter figurforfattaren si meining – er avhengige av Førdepakken-tiltak, for vidare utbygging.

Det denne illustrasjonen viser er heilt feil. Ingen av desse områda som «boblene» markerer, har nokon som helst nytte av Førdepakken, for sine respektive utbyggingstiltak (med eitt eiaste unntak – boble nr. 18). Dette har eg gjort greie for i eit tidlegare innlegg i papiravisa til Firda (28.nov.2020) – «Fakta om Førdepakken», – eit innlegg som elles har vore publisert over lang tid i Firda si nettavis.

Så spesifikt om sentrum sør: Raude strekar på figuren skal vise dei nye vegane som Førdepakken legg opp til. Men her manglar raud strek gjennom Fjellvegen, der Førdepakken sin plan er ei storstila oppgradering av noverande veg. Så her – i sentrum sør – er ikkje Førdepakken berre til unytte, men til overmål til skade og direkte ulempe for ei god bydelsutvikling.

Når det er slik informasjon våre folkevalde vert fora med, kan kanskje dette vere noko av forklaringa til at dei gjere så dårlege vegval. Som til dømes det å bygge to veldig kostbare og miljøøydeleggande bruer i sentrum, som det ikkje er behov for.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken