Arnar Hans Kvernevik skriver at 7 av 10 er for vindkraft uten at det er beskrevet hvor det er hentet fra. Dette må være langt tilbake i tid, og kan ikke være reelt i dag. Dette tallet må være bygget på villedende fakta der klima legges til grunn for spørsmål hvor også ordlyden «vindmøller og vindparker» som produserer grønn energi som igjen redder klima er begreper som benyttes.

Realiteter og fakta fremkommer således ikke. Vindkraftindustri, vindturbiner med 250 meters høyde, store naturinngrep, forurensning som medfølger, er blant vesentlige fakta/ begreper som vindkraftforkjemperne legger lokk på i enhver sammenheng.

NEI TIL VINDKRAFT- BEVAR NATUREN! (Facebook gruppe) har passert over 1600 medlemmer siden 9. juni hvor Fjaler, Høyanger, Gaular og Høyanger i hovedsak er representert. Flere og flere aksjonsgrupper forteller mye om den kamuflerte faktasiden av vindkraft industrien hos vindkraftforkjemperne. På kynisk vis er realitetene og fakta således gjemt bort til fordel for det økonomiske motivet som også ligger kamuflert.

Først etter at NVE med sin nasjonale ramme for vindkraft tidligere i år ble lagt frem, har folk forstått alvoret av hva disse møllene reelt er for noe. Det vil si at det ikke dreide seg om møller, men åpenbart noe helt annet. Vindkraftindustrien har feilinformert over lang tid, og enda klarer de ikke å innrette seg om fakta.

Vindparkordlyden benyttes stort i vindindustrien som i seg selv er misvisende. Begrepet «park» bør ikke benyttes i industrielle formål hvor fakta er stort annerledes. En ser blant annet at Vindkraftindustrien på Fitjar har fått navnet Midtfjellet vindpark hvor ordfører og styreleder i denne «parken», Wencke Tislevoll, reiser rundt i Sogn og Fjordane og snakker varmt om sin vindindustri på Fitjar uten at reelle fakta følger med.

Vindkraft raserer natur, dreper naturmangfoldet og forurenser miljøet.

Fakta om vindkraftindustrien er omfattende og må tas på alvor. Politikere må sette seg inn i realitetene før det er for sent. Klima blir ikke bedre av å rasere naturen, tvert imot!