Vil sette bygda på kartet igjen. No blir Holkerock ein festival

Alle banda er booka. No kan sommaren berre komme til Holmedal og Holkenhagen.