Vil lokal tunnel i Hafstadfjellet øydelegge for E39-omlegginga? Politikarane er usikre

Risikerer Sunnfjord å svekke kampen for stamvegtunnelen gjennom Hafstadfjellet, dersom det samstundes blir gåande ein diskusjon om kort tunnel bak sentrum sør? Politikarane kjenner seg ikkje sikre.