Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) legg ferske forskingsmidlar på bordet for å klargjere effekten vindkraft til havs har på fiskeria.

Regjeringa foreslår 10 millionar kroner ekstra til Havforskingsinstituttet i revidert nasjonalbudsjett. Midlane skal brukast til å styrkje kunnskapen om effektane både vindkraft og havbruk til havs har på fiskeria.

– Regjeringa ønskjer god sameksistens mellom havnæringane. Målet er å finne løysingar som er baserte på eit godt kunnskapsgrunnlag, og som held fram med å skape vekstmoglegheiter for havnæringane i tida framover, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til NTB.

– Regjeringa har klare ambisjonar om å utvikle vindkraft og havbruk til havs. For å skape vekst for havnæringane framover samtidig som vi varetek den viktige fiskerinæringa, treng vi eit godt kunnskapsgrunnlag. Meir kunnskap og forsking har lenge vore etterlyst frå fiskerinæringa, seier Skjæran.

Han peikar på at Noreg treng både meir matproduksjon og meir kraft frå havet og at målet er å sikre at avgjerdene som blir tekne er baserte på beste tilgjengelege kunnskap

– For meg som fiskeri- og havminister er det heilt grunnleggjande å vareta interessene til fiskeria. Vi må vite meir om korleis nye og eksisterande næringar påverkar kvarandre og økosystema. Næringar som allereie bruker havet skal vere trygge på at dei ikkje skal fortrengjast, understrekar statsråden.

Seinare onsdag legg statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tre andre statsrådar fram nyheiter om satsinga på havvind.

(©NPK)