Vil ha byvekstavtale for Førde

Sunnfjord kommune ber om at Førde blir utpeikt som den viktigaste regionbyen i det tidlegare Sogn og Fjordane. Kommunen vil også ha tilgang til statlege midlar for byutvikling.