Vil byggje biogassanlegg ved meieriet

No ber Nomil om eit eigna areal på 20–40 mål i nærområdet til TINE meieri, slik at kjempeinvesteringa kan bli realisert i Gloppen.