Vil bruke pengar som kommunedirektøren ikkje har

Kulturdepartementet har sagt nei til å forlenge fristen for å bygge ny symjehall. Sunnfjord kommune har klaga. Dersom klagen ikkje fører fram, vil Håkon Myrvang (Ap) sette i gang arbeidet tidlegare.