Vatnet frå Jølstra tok ikkje trappa, men gjekk rett gjennom grunnen og inn i kjellaren til Trapp Ned. Ingen kan hugse at det har vore vatn i denne kjellaren tidlegare.