VIDEOREPORTASJE: Tore har fiska i Jølstra i mangfaldige år. Høyr kva han har lært etter ein mannsalder med fluge og stong.