Bli med inn i Brulandsfossen kraftverk og høyr kva operatør Dag Kjetil Flølo har å seie om Jølstravassdraget.