Leiaren i Pensjonistlaget og leiaren for Seniorkoret i Førde med hard dom over regjeringa sin eldrepolitikk