Randi Espeseth fortel om å vasse i straumførande vatn.