Jonas Aanestad Moltumyr køyrer Ola-bil med grasklipparmotor. Video: Hilde Genberg