Store investeringar i nytt anlegg til snøproduksjon skal gi ein betre vinter.