Førdejenta Ida Løken (19) studerer på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Og hybelen - det er ei hole i fjellet! Der har ho budd heile skuleåret, sommar som vinter. Vil du vite korleis ein moderne holebuar lever, sjå vår videoreportasje om Ida!