Bli med campingplasseigar Egil Arne Tefre på fisketur ved Vassenden og høyr kva han har å seie om Jølstravassdraget.