Dagens bru ved Slåtten over Jølstra overlevde vassmassane denne veka. For seksti år sidan var ikkje brua like heldig. Firda har samla fire jølstringar som hugsar denne hendinga. Frå venstre: Alf Støfring, Lars Sæterdal, Sigmund Eikås og Olav Flaten. Sjå heile intervjuet her.