Flaumen i Førde gav ein ekstra våt bergingsjobb for Arild Tistel. Video: Olav Rasmussen