Her kjempar Nortronic, med brannsløkkings-røyk, mot Firda Media for å komme først i mål. Begge kom til finalen, mens Utdrikkingslaget gjekk ut.