– Vi er ikkje koronaramma, snarare tvert imot

Langeland Ski- og Fritidssenter har hatt ein heilt OK sesong. Den store oppturen kom midt i koronakrisa.