VG kjøpte Carl Martins skuleoppgåve

Lagda dokumentar om bebuarar langs Førdefjorden. No ligg den på VGTV.