Etter mange timar på overtid i meklinga har LO, YS og NHO blitt einige i lønnsoppgjeret, seier kjelder til VG. Det betyr at det ikkje blir nokon storstreik.

Etter kva VG erfarer er ramma på 2,7 prosent, altså 0,1 prosentpoeng unna LOs krav.

NHO var i utgangspunktet villige til å gi 2,2 prosent, men til slutt hamna oppgjeret under ultimatumet til LO og YS på 2,8 prosent.