I Vevring tek innbyggarane grep: – Gruvespøkelset har hange over oss lenge

Uvissa rundt gruvedrifta har halde innbyggarane i Vevring frå å tenke nytt. No tek dei grep og lagar ei skisse over kva utvikling dei ønsker i bygda.