Færre vil utdanne seg til lærar og sjukepleiar

Søkjartala til dei to største utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet går ned. Høgskulen er særleg uroleg for lærarutdanninga.