HVL nest verst i landet: Studentane veit ikkje korleis dei skal melde frå om trakassering

Berre 19 prosent av studentane veit kvar dei skal ta kontakt om dei blir trakasserte. Likevel vil Høgskulen på Vestlandet (HVL) vente fleire veker med å informere studentane.