Vestland vil kvitte seg med flaskehalsen i Halbrendslia

Fylkestinget i Vestland sa tysdag ja til at opprusting av E39 har høg prioritet i dei kommande 13 åra. Dei folkevalde sa også ja til at flaskehalsen i Halbrendslia må prioriterast i første planperiode, 2022–2026.